662,50 kr
612,50 kr
262,50 kr
400,00 kr
362,50 kr
262,50 kr
287,50 kr
162,50 kr
575,00 kr
550,00 kr
200,00 kr
562,50 kr
175,00 kr
400,00 kr
462,50 kr
162,50 kr
337,50 kr
300,00 kr
312,50 kr
687,50 kr
412,50 kr
300,00 kr
250,00 kr
1.012,50 kr
150,00 kr
137,50 kr
175,00 kr
287,50 kr
237,50 kr
337,50 kr
537,50 kr
675,00 kr
137,50 kr
250,00 kr
550,00 kr
87,50 kr
237,50 kr
425,00 kr
262,50 kr
200,00 kr
300,00 kr
262,50 kr
162,50 kr
150,00 kr
200,00 kr
312,50 kr
187,50 kr
187,50 kr
125,00 kr
125,00 kr
112,50 kr
87,50 kr
162,50 kr
212,50 kr
175,00 kr
150,00 kr
200,00 kr
150,00 kr
687,50 kr
312,50 kr
550,00 kr
350,00 kr
212,50 kr
525,00 kr
300,00 kr
237,50 kr
237,50 kr
725,00 kr
562,50 kr
487,50 kr
175,00 kr
425,00 kr
300,00 kr
312,50 kr
700,00 kr
362,50 kr
400,00 kr
312,50 kr
425,00 kr
337,50 kr
125,00 kr
187,50 kr
137,50 kr
212,50 kr
275,00 kr
400,00 kr
162,50 kr
312,50 kr
137,50 kr
125,00 kr
275,00 kr
175,00 kr
237,50 kr
150,00 kr
175,00 kr
137,50 kr
400,00 kr
575,00 kr
150,00 kr
687,50 kr
212,50 kr
512,50 kr
112,50 kr
337,50 kr
212,50 kr
287,50 kr
125,00 kr
150,00 kr
262,50 kr
187,50 kr
137,50 kr
325,00 kr
412,50 kr
137,50 kr
637,50 kr
162,50 kr
312,50 kr
325,00 kr
325,00 kr
162,50 kr
300,00 kr
325,00 kr
312,50 kr
300,00 kr
300,00 kr
300,00 kr
325,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
187,50 kr
212,50 kr
200,00 kr
212,50 kr
187,50 kr
200,00 kr
137,50 kr
175,00 kr
187,50 kr
187,50 kr
400,00 kr
175,00 kr
175,00 kr
125,00 kr
287,50 kr
187,50 kr
125,00 kr
200,00 kr
337,50 kr
150,00 kr
300,00 kr
37,50 kr
250,00 kr
237,50 kr
187,50 kr
312,50 kr
162,50 kr
125,00 kr
150,00 kr
187,50 kr
100,00 kr
75,00 kr
137,50 kr
237,50 kr
187,50 kr
175,00 kr
187,50 kr
150,00 kr
200,00 kr
137,50 kr
37,50 kr
425,00 kr
162,50 kr
250,00 kr
237,50 kr
237,50 kr
125,00 kr
150,00 kr
137,50 kr
162,50 kr
162,50 kr
137,50 kr
175,00 kr
162,50 kr
525,00 kr
312,50 kr
262,50 kr
262,50 kr
200,00 kr
262,50 kr
312,50 kr
137,50 kr
312,50 kr
175,00 kr
187,50 kr
400,00 kr
137,50 kr
125,00 kr
312,50 kr
412,50 kr
237,50 kr
200,00 kr
162,50 kr
137,50 kr
237,50 kr
200,00 kr
512,50 kr
125,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
175,00 kr
125,00 kr
162,50 kr
212,50 kr
150,00 kr
162,50 kr
375,00 kr
162,50 kr
150,00 kr
162,50 kr
137,50 kr
187,50 kr
200,00 kr
50,00 kr
187,50 kr
125,00 kr
75,00 kr
100,00 kr
162,50 kr
100,00 kr
162,50 kr
162,50 kr
50,00 kr
137,50 kr
312,50 kr
287,50 kr
200,00 kr
300,00 kr
125,00 kr
175,00 kr
150,00 kr
112,50 kr
125,00 kr
137,50 kr
187,50 kr
187,50 kr
100,00 kr
125,00 kr
112,50 kr
112,50 kr
150,00 kr
175,00 kr
162,50 kr
87,50 kr
87,50 kr
112,50 kr
87,50 kr
337,50 kr
225,00 kr
237,50 kr
200,00 kr
175,00 kr
575,00 kr
687,50 kr
300,00 kr
125,00 kr
100,00 kr
137,50 kr
162,50 kr
325,00 kr
150,00 kr
350,00 kr
112,50 kr
175,00 kr
154,57 kr
187,50 kr
312,50 kr
350,00 kr
187,50 kr
175,00 kr
125,00 kr
100,00 kr
200,00 kr
237,50 kr
200,00 kr
187,50 kr
125,00 kr
187,50 kr
125,00 kr
137,50 kr
175,00 kr
137,50 kr
162,50 kr
137,50 kr
137,50 kr
112,50 kr
125,00 kr
400,00 kr
162,50 kr
125,00 kr
75,00 kr
125,00 kr
212,50 kr
50,00 kr
150,00 kr
162,50 kr
125,00 kr
175,00 kr
412,50 kr
312,50 kr
275,00 kr
125,00 kr
225,00 kr
150,00 kr
300,00 kr
200,00 kr
187,50 kr
87,50 kr
125,00 kr
250,00 kr
175,00 kr
325,00 kr
187,50 kr
150,00 kr
125,00 kr
200,00 kr
125,00 kr
125,00 kr
187,50 kr
175,00 kr
162,50 kr
125,00 kr
125,00 kr
100,00 kr
325,00 kr
200,00 kr
312,50 kr
175,00 kr
175,00 kr
137,50 kr
137,50 kr
137,50 kr
137,50 kr
175,00 kr
162,50 kr
325,00 kr
100,00 kr
162,50 kr
150,00 kr
125,00 kr
275,00 kr
200,00 kr
175,00 kr
125,00 kr
200,00 kr
212,50 kr
75,00 kr
150,00 kr
125,00 kr
212,50 kr
62,50 kr
175,00 kr
175,00 kr
150,00 kr
137,50 kr
175,00 kr
275,00 kr
62,50 kr
112,50 kr
150,00 kr
150,00 kr
125,00 kr
125,00 kr
225,00 kr
125,00 kr
562,50 kr
162,50 kr
112,50 kr
137,50 kr
125,00 kr
112,50 kr
62,50 kr
200,00 kr
162,50 kr
75,00 kr
200,00 kr
175,00 kr
275,00 kr
237,50 kr
187,50 kr
162,50 kr
112,50 kr
175,00 kr
175,00 kr
375,00 kr
212,50 kr
137,50 kr
175,00 kr
662,50 kr
212,50 kr
325,00 kr
262,50 kr
312,50 kr
137,50 kr
200,00 kr
137,50 kr
162,50 kr
137,50 kr
162,50 kr
162,50 kr
212,50 kr
150,00 kr
125,00 kr
150,00 kr
275,00 kr
187,50 kr
175,00 kr
200,00 kr
312,50 kr
175,00 kr
200,00 kr
337,50 kr
150,00 kr
137,50 kr
162,50 kr
150,00 kr
162,50 kr
137,50 kr
50,00 kr
325,00 kr
175,00 kr
237,50 kr
437,50 kr
200,00 kr
184.900,00 kr
312,50 kr
300,00 kr
262,50 kr
137,50 kr
337,50 kr
137,50 kr
75,00 kr
325,00 kr
212,50 kr
212,50 kr
150,00 kr
312,50 kr
300,00 kr
125,00 kr
162,50 kr
162,50 kr
262,50 kr
437,50 kr
212,50 kr
125,00 kr
425,00 kr
137,50 kr
162,50 kr
137,50 kr
162,50 kr
150,00 kr
75,00 kr
125,00 kr
50,00 kr
225,00 kr
125,00 kr